alt=""

Atcereties mani
alt=""

NISSIN COMMANDER AIR 10S

NISSIN COMMANDER AIR 10S

NISSIN COMMANDER AIR 10S

NISSIN COMMANDER AIR 10S

NISSIN COMMANDER AIR 10S
Nissin Commander Air 10s er en avanceret trådløs flash transmitter med op til 100 meters rækkevidde, som er en del af Nissin Air System* (N.A.S.). Et simpelt og brugervenligt system med et indstillingshjul samt en stor LCD-skærm i farver gør det muligt at styre en gruppe af flashenheder - eksempelvis Nissin Flash Di700A og i60A - nemt og muligt. Eller du kan alternativt bruge flashenheder fra Canon, Nikon eller Sony monteret med den trådløse enhed Nissin Receiver Air R.

Brugen af en 2,4 GHz-radiofrekvens giver pålidelig transmission både indendørs og udendørs, og funktioner som TTL Auto, manuel indstilling ned til 1/256 styrke, synkronisering efter andet lukkergardin samt high-speed sync op til 1/8000 sekund betyder, at du altid har fuld kontrol over din flashfotografering.

En ny funktion kaldet TTL Memory gør det lettere at indstille flashstyrken manuelt. Med denne funktion bruges TTL Auto først til hurtigt at finde et godt udgangspunkt for alle de tilsluttede flashenheder, hvorefter du så kan finjustere flashstyrkerne perfekt.

Nissin Air 10s er også udstyret med et Micro SD-stik, der gør det muligt selv at udføre firmwareopdateringer nemt. Nissin planlægger at tilføje et Micro SD-stik til alle fremtidige flash og enheder til flashstyring.

* NAS står for Nissin Air System, som er et trådløst radiostyret TTL kommunikationssystem udviklet af Nissin til 2,4 GHz radiofrekvens. Det muliggør stabil styring af slave-flashenheder udendørs eller i omgivelser, der ellers ville give forstyrrelser. Enhederne er matchet på forhånd for at sikre stabil kommunikation, og op til 8 forskellige kanaler kan vælges for at forhindre, at signalerne forstyrres.
 

Egenskaber

 •   Trådløs flashstyring med 2,4 GHz radiosignal
 •   100 meter trådløs rækkevidde
 •   Kontrollerer op til 8 flashgrupper
 •   Avanceret kontrol af flashgrupper
 •  TTL Auto Mode og TTL Memory til hurtigere manuel indstilling
 •  Manuel flashstyrke fra 1/1 ned til 1/256 i 1/3 trins intervaller
 •  HSS high-speed sync til lukkertider på op til 1/8000 sekund
 •  Synkronisering efter andet lukkergardin samt Slow Sync til lange lukkertider
 •  Styring af flashens modellys (indstillingslys)
 •  Indbygget hjælpelys til autofokus
 •  Mulighed for at opdatere firmware med micro SD-kort

 

TTL-understøttelse til andre flashmærker:

 •   Canon: E-TTL II/ E-TTL
 •   Nikon: iTTL
 •   Sony: P-TTL
 •   Fujifilm: TTL
 •   Micro Four Thirds system: TTL
   

Specifikationer

Trådløst system: 2.4 GHz radiofrekvens
Kanaler: 8
Flash grupper: 8 grupper: A, B, C, D & ?, ?, C, ?
Rækkevidde: 100 meter
Trådløs flasheksponering: TTL automatisk med eksponeringskompensation på +/- 2EV i 1/3 trin. Manuel styrke (M) fra 1/256 til 1/1 styrke i 1/3 trins intervaller
Flashsynkronisering: første lukkergardin sync, andet lukkergardin sync, HSS high-speed sync. (op til 1/8000 sekund), slow shutter sync, røde øjne-reduktion
Serieoptagelse med flash: op til 10 skud per sekund
Zoomfunktion: Auto Zoom, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm og 200 mm
Specialfunktioner: Styr modellys på alle flash, avanceret styring af flashgrupper, TTL Memory
AF hjælpelys: Ja, rækkevidde fra 0.7 til 5 meter
Display: LCD-farveskærm
Firmware opdateringer: Via Micro SD / SDHC-kort
Strømkilde: 2 x AAA batterier (medfølger ikke). Rækker til cirka 3.000 flashaffyringer (med alkaline batterier)
Flashsko: Metal med quick release-lås
Dimensioner: 65 x 60 x 60 mm
Vægt: 73 gram (uden batterier)
Medfølgende tilbehør: Beskyttende etui. 2,5 mm kabeludløser

The Nissin Commander Air 10s is an advanced wireless strobe commander in the N.A.S., Nissin Air System*, with up to 100 meters range. The simple and clear dial layout with a large color LCD display allows the user to easily and quickly control a group of strobes, such as Nissin Flash Di700A, i60A. Or Canon, Nikon or Sony strobes connected to the wirelss Nissin Receiver Air R unit.

The use of 2.4 GHz radio provides reliable transmission both indoors and outdoors and features such as TTL Auto, manual mode down to 1/256 power, 2nd curtain and high-speed sync up to 1/8000 sec means you have total control of your flash photography at all times.

A new mode called TTL Memory makes it easier to use manual flash control. With this, TTL Auto is first used to quickly find a starting point for each individual flash in the setup, then the user can adjust the flash power to his or hers own liking.

The Nissin Air 10s has also been equipped with a Micro SD card slot that allows the user to easily perform firmware updates. Nissin plans on putting a Micro SD card slot on all future strobes and commanders.


* NAS stands for Nissin Air System, a proprietary wireless TTL communication system developed by Nissin for 2.4GHz radio transmission that allows for stable operation of slave strobes outdoors or in environments that may have other disturbances. The devices are paired beforehand to ensure stable communication with each other, and to avoid signals from getting mixed up, 8 channels have been set up, providing a secure communication environment.

 

Features

 • Wireless strobe commander using 2.4 GHz radio transmission
 • 100 meters wireless range 
 • Controls up to 8 flash groups 
 • Advanced group control 
 • TTL Auto mode and new TTL memory function
 • Manual mode from 1/1 down to 1/256 power in 1/3 step intervals
 • HSS high-speed sync up to 1/8000 sec.
 • 2nd curtain and slow shutter sync
 • Controls modeling light on remote flash
 • AF assist lamp
 • Update firmware via Micro SD card
   

 

TTL Exposure Support

 • Canon: E-TTL II/ E-TTL
 • Nikon: iTTL
 • Sony: P-TTL
 • Fujifilm: TTL
 • Micro Four Thirds system: TTL


 

Specifications

Wireless system: 2.4 GHz radio
Channel: 8
Flash Groups: 8 groups : A, B, C, D & ?, ?, C, ?
Transmission distance: 100 meters
Wireless flash exposure mode: TTL automatic flash exposure with +/- 2EV exp. compensation in 1/3 EV step intervals. Manual mode (M) from 1/256 to 1/1 power in 1/3 step intervals
Flash sync mode: 1st curtain sync., 2nd curtain sync. , HSS high-speed sync. (up to 1/8000s ), slow shutter sync., red-eye reduction
Continuous flash speed: Up to 10 shots per second
Zoom mode: Auto Zoom, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm and 200 mm
Special features: Modelling light on remote flash, Advanced groups, TTL memory
AF-assist beam: Yes, range between 0.7 to 5 meters
Display: LCD color display
Firmware update: Micro SD / SDHC
Power supply: 2 x AAA batteries (not included). Enogh for approx. 3,000 shots (using alkaline batteries)
Hot shoe: Metal shoe with quick release lock
Dimensions: 65 x 60 x 60 mm
Weight: 73 g (without battery)
Accessories included: Protection case, 2.5 mm shutter release cable

 

Nissin Commander Air 10s är en avancerad trådlös blixtsändare med upp till 100 meters räckvidd, som ingår i Nissin Air System* (N.A.S.). Lättanvända reglage, bland annat ett rejält inmatningshjul, samt en stor och tydlig LCD-display gör det enkelt för användaren att styra en uppsättning blixtar, som Nissin Di700A och i60A. Alternativt Canon, Nikon eller Sony-blixtar monterade på Nissin Receiver Air R trådlösa mottagare.

Användningen av 2,4 GHz-radio ger pålitlig överföring både inomhus och utomhus och funktioner som TTL Auto, manuell inställning ned till 1/256 blixtstyrka, 2a ridån och höghastighetssynk (HSS) upp till 1/8000 sek innebär att du alltid har full kontroll över din blixtfotografering.

Ett nytt läge kallat TTL Memory underlättar när du vill använda manuell blixtstyrning. Med detta unyttjas först TTL-automatiken för att snabbt hitta ett utgångsläge för varje individuell blixt i uppställningen, därefter kan användaren enkelt justera blixtstyrkan efter eget tycke.

Nissin Air 10s har också utrustats med en Micro SD-kortplats som gör det enkelt för användaren att själv utföra firmwareuppdateringar. Nissin planerar att ha en Micro SD-kortplats i alla framtida blxtar och sändare.
 

* NAS står för Nissin Air System, ett trådlöst radiostyrt TTL-kommunikationssystem som utvecklats av Nissin för 2,4 GHz radio. Det möjliggör stabil styrning av slavblixtar utomhus eller i miljöer som kan ha andra typer av störningar. Enheterna är parade i förväg för att säkerställa stabil kommunikation och för att undvika att signalerna blir ihopblandade kan upp till 8 olika kanaler användas.

 

Egenskaper

 • Trådlös blixtsändare med 2.4 GHz radiosignal 
 • 100 meters trådlös räckvidd
 • Styr upp till 8 grupper av blixtar 
 • Avancerad styrning av blixtgrupper
 • TTL Auto läge och TTL Memory för snabbare manuell justering
 • Manuellt läge från 1/1 ned till 1/256 styrka i 1/3 steg
 • HSS höghastighetssynk för slutartider upp till 1/8000 sek
 • Synk på 2a ridån samt Slow Sync för långa slutartider
 • Styr blixtens modelljus (inställningsljus)
 • Inyggd hjälpbelysning för autofokus
 • Möjligt att uppdatera firmware mha Micro SD-kort
   

 

TTL stöd för olika blixtmärken

 • Canon: E-TTL II/ E-TTL
 • Nikon: iTTL
 • Sony: P-TTL
 • Fujifilm: TTL
 • Micro Four Thirds systemet: TTL


 

Specifikationer

Typ av trådlöst system: 2.4 GHz radio
Kanaler: 8
Blixtgrupper: 8 gruper: A, B, C, D & ?, ?, C, ?
Räckvidd: 100 meter
Trådlös blixtexponering: TTL automatik med +/- 2EV exponeringskompensation i 1/3 steg. Manuellt läge (M) från 1/256 till 1/1 styrka i 1/3 steg
Blixtsynkronisering: 1a ridån, 2a ridån, HSS höghastighetssynk (upp till 1/8000s ), långsam synk, röda ögon reduktion
Serietagning med blixt: Upp till 10 bilder per sekund
Zoom lägen: Auto zoom, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm och 200 mm
Specialfunktioner: Styr blixtens modelljus. Avancerad styrning av blixtgrupper. TTL Memory
AF hjälpbelysning: Ja, räckvidd 0,7 till 5 meter
Display: LCD färgskärm
Firmware uppdateringar: Uttag för Micro SD / SDHC
Strömkälla: 2 st AAA batterier (ej inkluderade). Räcker för cirka 3,000 blixtar (med alkaliska batterier)
Blixtsko: Metall med snabblås
Mått: 65 x 60 x 60 mm
Vikt: 73 g (utan batterier)
Medföljande tillbehör: Skyddsfodral. 2,5 mm trådutlösare

 

 

Nissin Commander Air 10s er en avansert trådløs blitssender med opptil 100 meters rekkevidde, som er inkludert i Nissin Air System* (N.A.S.). Enkle kontroller, samt et stort og tydelig LCD-display som gjør det enkelt å styre et oppsett blitser som Nissin Di700A og i60A. Alternativt Canon, Nikon eller Sony-blitser montert på Nissin Receiver Air R trådløse mottaker.

Bruk av 2,4 GHz-radio gir pålitelig overføring både innendørs og utendørs og funksjoner som TTL Auto, manuell innstilling ned til 1/256 blitsstyrke, 2a lukkergardin og høyhastighetsynk (HSS) opptil 1/8000 sek innebærer at du alltid har full kontroll over blitsfotograferingen.

Et nytt modus kalt TTL Memory gjør det enklere når du vil bruke manuell blitsstyring. Med dette utnyttes først TTL-automatikken for å raskt finne en startmodus for hver individuelle blits i oppstarten, deretter kan man enkelt justere blitsstyrken etter eget ønske.

Nissin Air 10s er også utstyrt med en Micro SD-kortspalte som gjør det enkelt å utføre firmwareoppdateringer selv. Nissin planlegger å ha en Micro SD-kortspalte i alle framtidige blitser og sendere.
 

* NAS står for Nissin Air System, et trådløst radiostyrt TTL-kommunikasjonssystem som ble utviklet av Nissin for 2,4 GHz radio. Det gjør stabil styring av slaveblitser utendørs eller i miljøer som kan ha andre typer forstyrrelser mulig. Enhetene er parret på forhånd for å sikre stabil kommunikasjon og for å unngå at signalene blir blandet kan opptil 8 ulike kanaler brukes.

 

Egenskaper

 • Trådløs blitssender med 2.4 GHz radiosignal 
 • 100 meters trådløs rekkevidde
 • Styrer opptil 8 grupper av blitser 
 • Avansert styring av blitsgrupper
 • TTL Auto modus og TTL Memory for raskere manuell justering
 • Manuell modus fra 1/1 ned til 1/256 styrke i 1/3 trinn
 • HSS høyhastighetssynk for lukkertider opptil 1/8000 sek
 • Synk på 2a gardin samt Slow Sync for lange lukkertider
 • Styr blitsens modellys (innstillingslys)
 • Inneygget hjelpebelysning for autofokus
 • Mulig å oppdatere firmware med hjelp av Micro SD-kort
   

 

TTL støtte for ulike blitsmerker

 • Canon: E-TTL II/ E-TTL
 • Nikon: iTTL
 • Sony: P-TTL
 • Fujifilm: TTL
 • Micro Four Thirds systemet: TTL


 

Spesifikasjoner

 • Type trådløst system: 2.4 GHz radio
 • Kanaler: 8
 • Blitsgrupper: 8 grupper: A, B, C, D & ?, ?, C, ?
 • Rekkevidde: 100 meter
 • Trådløs blitseksponering: TTL automatikk med +/- 2EV eksponeringskompensasjon i 1/3 trinn. Manuell modus (M) fra 1/256 til 1/1 styrke i 1/3 trinn
 • Blitssynkronisering: 1a gardin, 2a gardin, HSS høyhastighetsynk (opptil 1/8000s ), langsom synk, røde øyne reduksjon
 • Serieopptak med blits: Opptil 10 bilder per sekund
 • Zoom modus: Auto zoom, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm og 200 mm
 • Spesialfunksjoner: Styr blitsens modellys. Avansert styring av blitsgrupper. TTL Memory
 • AF hjelpebelysning: Ja, rekkevidde 0,7 til 5 meter
 • Display: LCD fargeskjerm
 • Firmware oppdateringer: Uttak for Micro SD / SDHC
 • Strømkilde: 2 stk AAA batterier (ikke inkludert). Holder til ca. 3.000 blitser (med alkaliske batterier)
 • Blitssko: Metall med hurtiglås
 • Mål: 65 x 60 x 60 mm
 • Vekt: 73 g (uten batterier)
 • Medfølgende tilbehør: Etui. 2,5 mm kabel

The Nissin Commander Air 10s is an advanced wireless strobe commander in the N.A.S., Nissin Air System*, with up to 100 meters range. The simple and clear dial layout with a large color LCD display allows the user to easily and quickly control a group of strobes, such as Nissin Flash Di700A, i60A. Or Canon, Nikon or Sony strobes connected to the wirelss Nissin Receiver Air R unit.

The use of 2.4 GHz radio provides reliable transmission both indoors and outdoors and features such as TTL Auto, manual mode down to 1/256 power, 2nd curtain and high-speed sync up to 1/8000 sec means you have total control of your flash photography at all times.

A new mode called TTL Memory makes it easier to use manual flash control. With this, TTL Auto is first used to quickly find a starting point for each individual flash in the setup, then the user can adjust the flash power to his or hers own liking.

The Nissin Air 10s has also been equipped with a Micro SD card slot that allows the user to easily perform firmware updates. Nissin plans on putting a Micro SD card slot on all future strobes and commanders.


* NAS stands for Nissin Air System, a proprietary wireless TTL communication system developed by Nissin for 2.4GHz radio transmission that allows for stable operation of slave strobes outdoors or in environments that may have other disturbances. The devices are paired beforehand to ensure stable communication with each other, and to avoid signals from getting mixed up, 8 channels have been set up, providing a secure communication environment.

 

Features

 • Wireless strobe commander using 2.4 GHz radio transmission
 • 100 meters wireless range 
 • Controls up to 8 flash groups 
 • Advanced group control 
 • TTL Auto mode and new TTL memory function
 • Manual mode from 1/1 down to 1/256 power in 1/3 step intervals
 • HSS high-speed sync up to 1/8000 sec.
 • 2nd curtain and slow shutter sync
 • Controls modeling light on remote flash
 • AF assist lamp
 • Update firmware via Micro SD card
   

 

TTL Exposure Support

 • Canon: E-TTL II/ E-TTL
 • Nikon: iTTL
 • Sony: P-TTL
 • Fujifilm: TTL
 • Micro Four Thirds system: TTL


 

Specifications

Wireless system: 2.4 GHz radio
Channel: 8
Flash Groups: 8 groups : A, B, C, D & ?, ?, C, ?
Transmission distance: 100 meters
Wireless flash exposure mode: TTL automatic flash exposure with +/- 2EV exp. compensation in 1/3 EV step intervals. Manual mode (M) from 1/256 to 1/1 power in 1/3 step intervals
Flash sync mode: 1st curtain sync., 2nd curtain sync. , HSS high-speed sync. (up to 1/8000s ), slow shutter sync., red-eye reduction
Continuous flash speed: Up to 10 shots per second
Zoom mode: Auto Zoom, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm and 200 mm
Special features: Modelling light on remote flash, Advanced groups, TTL memory
AF-assist beam: Yes, range between 0.7 to 5 meters
Display: LCD color display
Firmware update: Micro SD / SDHC
Power supply: 2 x AAA batteries (not included). Enogh for approx. 3,000 shots (using alkaline batteries)
Hot shoe: Metal shoe with quick release lock
Dimensions: 65 x 60 x 60 mm
Weight: 73 g (without battery)
Accessories included: Protection case, 2.5 mm shutter release cable

 

Vairak informacijas par produktuNISSIN COMMANDER AIR 10S
Vairak informacijas par produktuNISSIN COMMANDER AIR 10S
Vairak informacijas par produktuNISSIN COMMANDER AIR 10S
Vairak informacijas par produktuNISSIN COMMANDER AIR 10S
Vairak informacijas par produktuNISSIN COMMANDER AIR 10S

Drukašanas iespejas

Opcijas PDF dokumentam

Informacija par produktu citas valodas:


Produkta numurs Produkta nosaukums Ražotaja numurs
alt="" 109312 Canon N108
EAN: 4938574002068
alt="" 109314 Fuji N110
EAN: 4938574002105
alt="" 109315 MFT N111
EAN: 4938574002099
alt="" 109316 Nikon N109
EAN: 4938574002075
alt="" 109313 Sony N106
EAN: 4938574002082