Lūdzu, pievienojiet produktus savam grozam pirms izrakstīšanās

Lūdzu, pievienojiet produktus savam grozam pirms izrakstīšanās

Pieslēgties

Atbildība

Foto: Pata Degerman

Focus Nordic aktīvi iestājas par labiem darba apstākļiem un labu sociālo situāciju mūsu piegādātājiem un partneriem visā pasaulē, kā arī mūsu darbiniekiem. Ir svarīgi, lai mūsu produkti tiktu ražoti ētiski, ar sociālo atbildību un videi nekaitīgā veidā.


Foto: Petr Klapper

Cilvēktiesību ievērošana

Cilvēktiesību ievērošana ir Focus Nordic stūrakmens. Mēs esam ieviesuši Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma principus mūsu uzvedības kodeksā, kas, piemēram, nozīmē, ka nevienu no Focus Nordic vai jebkuru no piegādātājiem nedrīkst diskriminēt. Mēs nepieņemam bērnu darbu vai piespiedu darbu. Focus Nordic un mūsu piegādātāji ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām, Starptautiskās Darba organizācijas Deklarāciju par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā un valsts tiesību aktus.


Foto: Jonas Borg

Ilgtspējīga tirdzniecība ar mērķi

Focus Nordic ir vadošās globālā biznesa asociācijas atvērtai un ilgtspējīgai tirdzniecībai Amfori, loceklis. Mēs uzskatām, ka pasaulē visai tirdzniecībai ir jāsniedz ikvienam sociālas, vides un ekonomiskas priekšrocības. Kopā ar vairāk nekā 700 citiem dalībnieku uzņēmumiem mēs varam ietekmēt un virzīt pozitīvas pārmaiņas lielā mērogā. Visi Amfori locekļi ir vienojušies par kopēju uzvedības kodeksu, lai īstenotu prasības, kuras mēs izvirzām saviem piegādātājiem attiecībā uz darba apstākļiem un sociālo situāciju.

Būdami Amfori locekļi, mēs palīdzam sasniegt globālo programmu 2030. gadam - Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus. Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas uzsākti 2015. gadā, ir rīcības plāns globālu problēmu risināšanai. Tas ir konceptuāls attīstības plāns, sākot ar nevienlīdzību un beidzot ar klimata pārmaiņām, kas attiecas uz visu starptautisko sabiedrību. Uzņēmumiem ir unikāla iespēja palīdzēt sasniegt mērķus, ņemot vērā globālo piegādes ķēžu mērogu un ietekmi.


Foto: Jakub Fišer

Droša un labvēlīga darba vide

Focus Nordic galvenās prioritātes ir apmierinātība ar darbu, motivācija, arodveselība un drošība. Neviens, kas strādā Focus Nordic vai kāds no mūsu piegādātājiem, nedrīkst riskēt ar savu fizisko vai fizikoloģisko labklājību.

Mēs aktīvi strādājam, lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem dzimumiem, vecumam, etniskajām piederībām, seksuālajai orientācijai un identitātei, invaliditātei un kustību variācijām. Mēs rīkojamies ar cieņu viens pret otru. Focus Nordic nepieļauj seksuālu uzmākšanos jebkādā formā.

Focus Nordic nepieļauj nekāda veida narkotiku lietošanu. Mēs preventīvi strādājam, lai jau agrīnā posmā atklātu brīdinājuma pazīmes par ļaunprātīgu izmantošanu, un vajadzības gadījumā piedāvājam saviem darbiniekiem atbalstu.


Foto: Therese Asplund

Produktu drošība

Ražotājiem ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu, ka Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdotie produkti ir droši un atbilst Eiropas Savienības (ES) drošības, veselības un vides aizsardzības standartiem. Elektroniskajām ierīcēm jābūt ar CE marķējumu, kas nozīmē, ka ražotājs paziņo, ka produkts atbilst visām likumīgajām prasībām un to var pārdot visā EEZ. Tas attiecas arī uz produktiem, kas ražoti citās valstīs un kurus pārdod EEZ. CE marķējums arī atbalsta godīgu konkurenci - visiem uzņēmumiem ir jāievēro tādi paši noteikumi. Visiem Focus Nordic sortimentā esošajiem produktiem, kas satur elektroniskas sastāvdaļas, ir CE marķējums.


Foto: Hans Strand

Ietekme uz vidi

Lai samazinātu ietekmi uz vidi, lielāko daļu visu loģistikas pārvadājumu veic ar kuģi. Mēs aktīvi strādājam kopā ar saviem loģistikas partneriem, lai samazinātu oglekļa emisijas un degvielas patēriņu. Mēs samazinām papīra izmantošanu, piemēram, apstrādājot rēķinus digitāli, un nevajadzīgus iepakojuma materiālus, izmantojot pārstrādātus un ilgtspējīgus materiālus.


Foto: Jan Brezina

Pārstrāde

gadā stājās spēkā ES Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Tā paredzēja izveidot savākšanas shēmas, kurās patērētāji bez maksas nodod savu elektriskās un elektroniskās iekārtas. Shēmu mērķis ir palielināt elektrisko un elektronisko atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu.

Bateriju laišana Eiropas tirgū ietver ražotāja atbildību par baterijām saskaņā ar ES Direktīvu par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem. Direktīvas mērķis ir samazināt bateriju, akumulatoru, bateriju atkritumu un akumulatoru atkritumu negatīvo ietekmi, saskaņojot prasības, aizliedzot baterijas ar bīstamām vielām un izveidojot shēmas par bateriju savākšanu un pārstrādi.

ES Direktīvas par iepakojumu un izlietoto iepakojumu mērķis ir novērst un mazināt iepakojuma un izlietotā iepakojuma ietekmi uz vidi, veicinot atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un citus iepakojuma atkritumu reģenerācijas veidus, nevis galīgo apglabāšanu.

Focus Nordic ir šādu vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju, iepakojuma un izlietoto atkritumu savākšanas shēmu un asociāciju loceklis:

Čehija: Rema System, un Ekokom
Dānija: ERP un DPA System
Somija: Elker un Rinki
Norvēģija: NorSirk un Batteriretur
Polija: Electro-System un Interseroh
Slovākija: SEWA
Zviedrija: El-Kretsen un FTI

Bulgārijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovēnijā Focus Nordic “bizness-biznesam” klienti kā produktu importētāji ir atbildīgi par ražotāja atbildību par elektroniskajām iekārtām un akumulatoriem. 

Abonēt jaunumu saņēmšanu

Saņemiet jaunākās ziņas par produktiem, iedvesmu un īpašiem piedāvājumiem.